HMS Konferansen 2020

Mer enn 500 påmeldte deltok på HMS konferansen 2020 av hensyn til smittevern og Covid-19 ble  gjennomført som en digital heldagskonferanse.