HMS

EBA skal jobbe for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter. Målet med vårt HMS-arbeid er å bidra til sikre arbeidsplasser uten skader og uhell - samt effektiv produksjon.

charter_bilde.png

HMS-charteret

Underskriverne av HMS-charteret har en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen og det skal forplikte et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

I arbeidet med HMS, har EBA et aktivt utvalg som bidrar i arbeidet med å være høringsinstans og med å utvikle verktøy og løsninger for EBAs medlemmer. Vi jobber tett med BNL på HMS-området.

Hvert år har 8 000 arbeidstakere på norske byggeplasser skaderelatert fravær. Dette tallet er altfor høyt.

I juni 2014 undertegnet arbeids- og sosialminister Robert Erikson et HMS-charter sammen med alle partene i næringen. HMS er et felles ansvar og charteret er en milepæl i arbeidet med HMS i Norge.

EBA har deltatt aktivt i arbeidet med charteret, sammen med myndigheter, byggherrer, de prosjekterende og de utførende i næringen. Charteret er forpliktende, og de utførende forplikter seg til å sørge for en vesentlig bedring i ryddighets- og sikkerhetstilstand på alle byggeplasser. I tillegg skal nødvendig verneutstyr alltid være tilgjengelig og i bruk. Alle partene har også forpliktet seg til å utrede en felles, grunnleggende HMS-opplæring for alle som skal jobbe i bygg- og anleggsnæringen.

Det er nå laget en prosessbeskrivelse for implementering av charteret samt en beskrivelse av tilhørende verktøy som kan tilpasses den enkelte bedrift. Utførende i bransjen er positive til å prøve ut prosessene med sjekklister og verktøy. EBA er representert i HMS-charterets styringsgruppe ved adm dir Kari Sandberg.

EBA mener:

  • At HMS er et lederansvar. Ledere må gå foran og vise vei i sikkerhetsarbeidet og være synlige og tydelige i både ord og handling
  • Systematisk HMS-arbeid gir resultater. Oppdragsgivere må stille krav til HMS hos alle utførende entreprenører

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post:  


KONTAKT
Lene_Jønsson.jpg

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: