HMS

EBA skal jobbe for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter. Målet med vårt HMS-arbeid er å bidra til sikre arbeidsplasser uten skader og uhell - samt effektiv produksjon.

Logo.jpg

Samarbeid for sikkerhet

EBA er en av partene som står bak etableringen av Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). SfS BA er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Visjonen er en skadefri næring og strategien er samarbeid.

SfS BA er under etablering, og både bedrifter og organisasjoner som en en del av byggenæringens verdikjede, myndigheter, arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner, samt undervisningsinstitusjoner og myndigheter ønskes velkommen som medlemmer.  Medlemmer i SfS BA forplikter seg til samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

I arbeidet med HMS, har EBA et aktivt utvalg som bidrar i arbeidet med å være høringsinstans og med å utvikle verktøy og løsninger for EBAs medlemmer. Vi jobber tett med BNL på HMS-området.

Hvert år har 8 000 arbeidstakere på norske byggeplasser skaderelatert fravær. Dette tallet er altfor høyt.

I juni 2014 undertegnet arbeids- og sosialminister Robert Erikson et HMS-charter sammen med alle partene i næringen. HMS er et felles ansvar og charteret er en milepæl i arbeidet med HMS i Norge.

EBA har deltatt aktivt i arbeidet med charteret, sammen med myndigheter, byggherrer, de prosjekterende og de utførende i næringen.  For å styrke samarbeidet videreføres charteret til Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg, hvor alle som ønsker å bidra til å skape en sikker byggenæring kan bidra.  Vi håper at både bedrifter, organisasjoner, myndigheter og undervisningsinstitusjoner vil tiltre samarbeidet og forplikte seg til å samarbeide om å dele og utvikle verktøy, veiledere og bransjestandarder som skaper et trygt arbeidsmiljø.

SfS BA er under etablering.

EBA mener:

  • At HMS er et lederansvar. Ledere må gå foran og vise vei i sikkerhetsarbeidet og være synlige og tydelige i både ord og handling
  • Systematisk HMS-arbeid gir resultater. Oppdragsgivere må stille krav til HMS hos alle utførende entreprenører

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen (permisjon frem til 1.3.2021)

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post:  


KONTAKT
Lene_Jønsson.jpg

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen (permisjon frem til 1.3.2021)

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: