"EBA mener" presiserer og utdyper hva vi står for som organisasjon

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) jobber for å sikre og forbedre rammebetingelsene til sine medlemsbedrifter spesielt, og for bygg- og anleggsnæringen generelt. Dokumentet EBA Mener finner du under nedlastinger lenger ned på siden.

EBA mener_bilde.JPG

Utdyper hva EBA mener innen HMS, seriøsitet, næringspolitikk, kompetanse og rekruttering samt vei og jernbane.