Sykefraværsstatistikk

EBA utarbeider hvert år sykefraværsstatistikk på bakgrunn av tall innhentet fra sine medlemsbedrifter. Sykefraværet i 2017 var på 4,75%, en liten oppgang fra 4.57% i 2016.

H-verdien (hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen) har også hatt en svak oppgang fra 5,05 i 2016 til 5,17 i 2016. F-verdien (fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer) var i 2017 på 105,5.

Skanska-sikkerhet_171008_482.jpg

Sats på HMS!

EBA anbefaler at bedriftene fortsatt satser på sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med fokus på inkluderende arbeidsliv som virkemiddel for ytterligere å kunne redusere sykefraværet.

Statistikk over sykefraværet

Her vises statistikk over sykefraværet fra 1993 til 2017
H-verdi

H-verdi er hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.


F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer. 


KONTAKT
Lene_Jønsson.jpg

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: