Juridisk bistand

EBA tilbyr juridisk bistand til medlemsbedriftene innenfor områdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, anbudsrett og plan- og bygningsrett. Vi tilbyr to timer gratis bistand per sak og kan deretter yte bistand på timebasis.

Dersom du har spørsmål om lønn, tariff og arbeidsforhold kan du kontakte BNLs arbeidsrettsadvokater. Se BNLs nettsider for aktuell informasjon eller kontakt en av BNLs arbeidsrettsadvokater. Kontaktinformasjon finner du her

Enkelte av våre veiledere og maler er ekslusive for våre medlemmer. Det betyr derfor at du må logge deg inn med brukernavn og passord. Spørsmål angående innlogging kan rettes til Kristin Sandvik

jusavdelingen.png

EBA hjelper deg med:

  • Næringsjuridisk bistand til medlemmer
  • Ivaretakelse av medlemsinteresser ved endringer av rammevilkår for bransjen
  • Opplærings- og kursvirksomhet
  • Informasjonsformidling knyttet til lov- og forskriftsendringer

 

 

Entrepriseretten omhandler kontraktsforhold for bygg- og anleggsoppdrag. For ulike typer entreprisemodeller finnes det ulike standardiserte kontrakter. I tillegg til standardkontraktene er spesielle eller skreddersydde kontraktsbestemmelser nødvendig.

EBA har utarbeidet veiledere og kontraktsdokumenter for sine medlemmer. Disse dokumentene får du tilgang til ved å klikke på lenken til høyre. Du vil da bli bedt om å skrive et passord og brukernavn du får ved å kontakte Kristin Sandvik i EBA på 23087532 eller e-post ks@eba.no.

I del 1 hjelper vi våre medlemsbedrifter med å velge riktig kontraktsstandard. Vi har i tillegg en veileder om samspillsentreprise med anbefalte kontraktsbestemmelser.

I alle entreprisekontraktene er det viktig å håndtere varsling på foreskreven måte. EBA har utarbeidet et varslingsskjema som gjør det enklere å overholde reglene om hva varselet må inneholde.

Videre i del 2 har vi en veileder om inngåelse av kontrakt med underentreprenør

og kontraktsbestemmelser som anbefales å benytte som tillegg til kontraktsstandardene.

I del 3 gis det veiledning om innleie av arbeidskraft og anbefalte avtaler dersom innleie skjer enten fra et bemanningsselskap eller en annen entreprenørbedrift.

Videre i del 4 får våre medlemmer veiledning og anbefalt regulering av avtalen med arkitekt eller rådgiver.

I del 5 finnes det ulike kontraktstillegg som kontrakten må utvides med når bustadoppføringslova gir kjøper særlige rettigheter. Disse er tilpasset både hoved- og totalentreprise for forskjellige kontraktsledd.

I del 6 omtales tiltransport og det finnes anbefalte kontraktsbestemmelser ved tiltransport av prosjektering eller entrepriser.

Endelig i del 7 omtales byggherreforskriften med anbefalninger om kontraktsregulering av partenes forpliktelser etter denne.

EBA har utarbeidet ulike veiledninger med kontraktsbestemmelser til bruk for EBAs medlemsbedrifter.

Disse dokumentene får du tilgang til ved å klikke på lenken til høyre. Du vil da bli bedt om å skrive et passord og brukernavn du får ved å kontakte Kristin Sandvik i EBA på 23087532 eller e-post ks@eba.no. Når du har logget deg inn blir du presentert for en liste med ulike kontrakter og veiledere.

I del 1 hjelper vi våre medlemsbedrifter med å velge riktig kontraktsstandard. Vi har i tillegg en veileder om samspillsentreprise med anbefalte kontraktsbestemmelser.

I alle entreprisekontraktene er det viktig å håndtere varsling på foreskreven måte. EBA har utarbeidet et varslingsskjema som gjør det enklere å overholde reglene om hva varselet må inneholde.

Videre i del 2 har vi en veileder om inngåelse av kontrakt med underentreprenør

og kontraktsbestemmelser som anbefales å benytte som tillegg til kontraktsstandardene.

I del 3 gis det veiledning om innleie av arbeidskraft og anbefalte avtaler dersom innleie skjer enten fra et bemanningsselskap eller en annen entreprenørbedrift.

Videre i del 4 får våre medlemmer veiledning og anbefalt regulering av avtalen med arkitekt eller rådgiver.

I del 5 finnes det ulike kontraktstillegg som kontrakten må utvides med når bustadoppføringslova gir kjøper særlige rettigheter. Disse er tilpasset både hoved- og totalentreprise for forskjellige kontraktsledd. 

I del 6 omtales tiltransport og det finnes anbefalte kontraktsbestemmelser ved tiltransport av prosjektering eller entrepriser.

Endelig i del 7 omtales byggherreforskriften med anbefalninger om kontraktsregulering av partenes forpliktelser etter denne.

Når offentlig sektor kjøper et bygg eller anlegg gjelder lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket oppstiller plikter for oppdragsgiver ved kunngjøring og utforming av konkurransegrunnlag og ved selve konkurransegjennomføringen.

Når offentlig sektor kjøper et bygg eller anlegg gjelder lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette regelverket oppstiller plikter for oppdragsgiver ved kunngjøring og utforming av konkurransegrunnlag og ved selve konkurransegjennomføringen. Regelverket gir også tilbyder rettigheter, herunder klagerett dersom oppdragsgiver gjør feil i anskaffelsesprosessen. 

EBA kan bistå med kvalitetssikring av tilbud og bistand dersom det er behov for kontroll av at konkurransegrunnlaget og oppdragsgivers beslutninger i anskaffelsesprossen er innenfor regelverk og anbefalninger.

Plan- og bygningsloven med forskrifter regulerer både byggesak, plan, ekspropriasjon og refusjon og utbygningsavtaler i tillegg til å ha regler om godkjenning for ansvarsrett.

Plan- og bygningsloven med forskrifter regulerer både byggesak, plan, ekspropriasjon og refusjon og utbygningsavtaler i tillegg til å ha regler om godkjenning for ansvarsrett.

EBA kan bistå medlemmer som har utfordringer knyttet til byggetillatelse eller andre deler av byggesaksprosessen frem til ferdigattest er gitt. Det samme gjelder dersom det er utfordringer knyttet til godkjenning for ansvarsrett og eventuelt spørsmål knyttet til tap av slik godkjenning.

KONTAKT
Snorre_Fuhr.jpg

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post:  

Thorild_Engh.jpg

Torild Engh

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   455 10 054

  E-post:  

Øystein_Seljeflot.jpg

Øystein Seljeflot

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   905 37 152

  E-post:  

Siw_Linderud.jpg

Siw Linderud

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   920 11 312

  E-post:  

Jan Olav Dukan.jpg

Jan Olaf Dukan

Advokat (engasjement)

  Telefon:  

  Mobil:   922 00 652

  E-post: