Alle medlemsfordeler

Med medlemskap i EBA kan du nyte godt av en rekke medlemsfordeler. Nedenfor presenterer vi 13 gode grunner til å bli medlem i EBA.

handtrykk_fb.jpg

Bli medlem

EBAs medlemmer nyter godt av det foreningen kan tilby av kompetanse, ekspertise og fordeler. Som medlem har du reell påvirkningsmulighet i de viktigste beslutningsprosessene, tilgang til nyttig verkøy, juridisk spisskompetanse og deltakelse på ulike kurs og arrangementer.

Næringspolitisk arbeid

EBA arbeider for å gi bygg- og anleggsnæringen økt lønnsomhet gjennom bedre og forutsigbare rammebetingelser.

 

Etikk og omdømme

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv seriøsitet i næringen og bedre bransjens omdømme.

 

HMS

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv utvikling i bedriftene på HMS-området og er pådriver for et mer praktisk og anvendbart HMS-regelverk.

 

Arbeidsgiverspørsmål

EBA ivaretar entreprenørenes interesser i arbeidsgiverspørsmål og gir bistand/rådgivning på lønns- og arbeidsvilkår.

 

Juridisk bistand

EBA gir juridisk rådgivning innenfor områdene entrepriserett, anbudsrett, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett og er advokatkontor i enkelte utvalgte saker hvor det tas rettslige skritt, utarbeider standardkontrakter og ivartar bedriftens næringsjuridiske interesser. 

 

Utdanning og rekruttering

EBA arbeider for at medlemmene har kvalifisert arbeidskraft gjennom påvirkning på rammebetingelsene i utdanningene og utvikler rekrutteringsmateriell

 

Sosiale arrangementer

EBA arrangerer generalforsamlinger, medlemsmøter og faglige arrangement

 

Informasjon

EBA informerer medlemmene om endringer i lover og forskrifter samt andre forhold av betydning for næringen og dens daglige drift

 

Kurs – Entreprenørskolen

Kompetanseutvikling gjennom aktuelle kurs og seminarer

 

Standardisering

EBA representerer medlemmene ved utarbeidelse og revisjon av Norske Standarder

 

Forsikring, pensjon og innkjøpsfordeler

EBA tilbyr konkurransedyktige kollektive forsikringsavtaler og pensjonsavtaler

 

Opplæringskontor

EBA har oppfølging av lærlinger i alle regioner

 

Lokalavdelinger i hele landet

EBA har 9 lokalavdelinger i hele landet med egne styrer som arbeider for bedring av regionale rammebetingelser og bedriftsopplæring


NEDLASTINGER
KONTAKT
Kristin_Sandvik.jpg

Kristin Sandvik

Adm. sekretær

  Telefon:  

  Mobil:   415 22 119

  E-post:  

Snorre_Fuhr.jpg

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post: