EBA i hele landet

EBA har ni lokalavdelinger og kan tilby sine medlemmer bistand og rådgivning fra Hålogaland i nord til Agder i sør.

Norge_kart-BNL.jpg

Nærhet til medlemmene

 

Lokalavdelingene tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. Lokalavdelingene er medlemmenes faglige og sosiale møtested og er en viktig sparringpartner for medlemmene lokalt.

EBA sine ni lokalavdelinger ledes av lokalavdelingsledere. EBA sikrer lokal forankring gjennom å være bindeledd mellom EBA sentralt og medlemmene. Lokalkontorene arrangerer lokale medlemsmøter og er ofte teknisk arrangør av ulike kurs. Avdelingene lokalt yter faglig bistand og holder seg oppdatert om lokalpolitiske forhold som kan være viktig for medlemmer i det aktuelle geografiske området.

Mer informasjon om hver lokalavdeling finner du ved å klikke på lenken til høyre. Ønsker du å ta kontakt med en av lokalavdeilngslederne se kontaktinformasjonen nederst på siden.


KONTAKT
BirgerHaugland.png

Bjørn Helliesen

Daglig leder

Rogaland avdeling (EBAR)

  Telefon:  

  Mobil:   91 31 64 96

  E-post:  

GerdKjølstad.jpg

Gerd Kjølstad

Avdelingsleder

Hedmark og Oppland  (EBAHO)

  Telefon:  

  Mobil:   95 85 39 50

  E-post:  

HansMartinMoxnes.jpg

Hans Martin Moxnes

Direktør /regiondirektør

Vestenfjelske avdeling (EBAV) og  EBA Sogn og Fjordane LokalLag

  Telefon:  

  Mobil:   93 45 42 00

  E-post:  

Monika_Eeg.jpg

Monika Eeg

Daglig leder

Møre og Romsdal avdeling (EBAMR)

  Telefon:  

  Mobil:   91598917

  E-post:  

Ole_Henrik_Ystehede.jpg

Ole Henrik Ystehede

Direktør

Oslo, Akershus og Østfold avdeling (EBAO)

  Telefon:  

  Mobil:   98 26 05 73

  E-post:  

PetterBlomkvist.jpg

Petter Blomkvist

Direktør

Agder avdeling (EBAA)

  Telefon:  

  Mobil:   46 68 42 00

  E-post:  

ThormodHansen.jpg

Thormod Hansen

Direktør

Telemark, Vestfold og Buskerud avdeling (EBATVB)

  Telefon:  

  Mobil:   95 94 58 42

  E-post: