Rekruttering

Bygge- og anleggsnæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er et av EBAs satsingsområder.

leggingavjernbaneskinner.jpg

Rekrutteringsbehov

Årlig rekruttingsbehov - anslag:

  • 8 500 fagarbeidere
  • 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører

Rekrutteringsbehov

Rekrutteringsbehov

Bygg- og anleggsnæringen har et stort, udekket behov for arbeidskraft på ulike nivåer og innen ulike bygg- og anleggsfag. Overordnet er det behov for ca 8500 nye fagarbeidere, ca 500 fagskoleteknikere, ca 500 Ingeniører (Bachelor) og rundt 500 sivilingeniører (Master).

De viktigste aktørene i rekrutteringsarbeidet til EBA er de 10 opplæringskontorene til Byggopp og medlemsbedriftene. I tillegg spiller rådgivere på ungdomskoler og videregående skoler, samt Byggenæringens Landsforening en viktig rolle.

På lag med bedriftene
Vi ser nå en gledelig økning i antall søkere til Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk, men samtidig er frafallet i skolen for stort. Bedriftene i bransjen er en del av det offentlige utdanningssystemet og det er kritisk at bedriftene stiller praksisplasser og læreplasser til disposisjon. Ansettelse av nyutdannede ingeniører og sivilingeniører er også helt avgjørende. EBA ønsker å spille på lag med bedriftene i dette viktige arbeidet.

For flere saker, se også www.bnl.no

 

NEDLASTINGER

Veien til bygg og anlegg

Sats på en fagutdanning i bygg- og anleggsbransjen. 

KONTAKT
Thomas_Norland.jpg

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: