Kurs- og arrangementskalender

26 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
26 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Underentrepriser; NS 8415, NS 8416 og NS 8417 - Førde

  Kurset handlar om standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringar og fallgruver i forholdet mellom hovudentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg korleis underentreprisestandardane skil seg frå NS 8405 og NS 8407.

 2. , EBA Vestenfjelske

  Forhandlingsteknikk

  Du som arbeider med å administrere entrepriseprosjekter vil regelmessig delta i forhandlinger om svært store verdier. Kurset vil hjelpe deg til å få til de beste avtalene, og gi deg et bedre verktøy å komme til enighet enn å «dele på midten» eller gi etter for ultimatumer

 3. , EBA , Næringslivets Hus

  NS 3420 Beskrivelsestekster - Oslo

  NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

 4. , EBA Vestland

  Innføringskurs i kontraktsrett for BA-bransjen

  Kurset er retta mot dei som ønskjer ei innføring i kontraktsretten for bygg- og anleggsbransjen. Kurset er praktisk lagt opp med mange døme, små casar og høve til diskusjon. Kurset går gjennom heile kontraktsforløpet i ei entreprisekontrakt/underentreprisekontrakt. Kurset tek utgangspunkt i standardkontrakten NS 8407, men vil òg vere relevant om du arbeider med andre standardkontraktar