Kurs i U3 - Utførelse av betongkontruksjoner

 • 17.–18. sep 2024
 • Digitalt på Teams
 • Pris medlemmer i EBA: kr. 12 925 Pris ikke medlemmer: kr. 15 225
 • Påmeldingsfrist 26. august

Kurset er designet for fagarbeidere, baser og ledere med praksis innen betongarbeid som mangler formell kompetanse i betongteknologi og utførelse. Deltakerne må ha relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke om kompetansebevis etter fullført kurs. Gjennom en kombinasjon av e-læring og fysisk samling, vil kurset gi nødvendig kunnskap for å oppfylle kravene i NS-EN 13670, og dermed sikre kvalitet og standard i betongkonstruksjoner.

Målsetting med kurset

Hensikten med kurset er at deltagerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse, som kreves for å oppfylle kravene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. Støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklasseene 1- 2 -3.

 

Målgruppe

Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis.  Se BORs hjemmeside for kompetansekrav

Kursets innhold og omfang

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset.

NB! Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel kommer i egen mail. Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka.

Vi anbefaler å dele opp gjennomføringen av e-læringen, og ta det over minimum 3 dager. 

Alle deltakere må ta med egen:

 • NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betongkonstruksjoner.
 • NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 Betong-spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

Standardene kan bestilles fra Standard Norge, enten i nettbutikken på standard.no eller på telefon: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside.

Kompetansebevisene blir sendt ut og fakturert fra Betongopplæringsrådet.
Kompetansebeviset koster kr 1 200,-

Oversikt over samlinger

Kurset består av en e-læringsdel og en 2-dagers kurssamling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel kommer i egen mail. Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka. 

Vi anbefaler å dele opp gjennomføringen av e-læringen, og ta det over minimum 3 dager. 

Vilkår og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
 • Det kommer endelig bekreftelse fra oss på gjennomføring ca. 2 uker før kursstart.
 • En forutsetning for å få kursbevis for gjennomført Anleggslederskole er at du har møtt på alle samlinger. 

Avbestillingsbetingelser

 • Ved avbud senere 7-14 dager før kursstart belastes 50% av avgiften. Ved senere avbestilling - ingen refusjon. 

 

Har du spørsmål - ta kontakt!
Ansatte EBA
 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
Ansatte EBA
 • Pia Gavin
 • Leder kurs og konferanse