• 23. sep–11. des 2024
 • Christiania Qvartalet Grev Vedels plass 7
 • Kr 62 500,- / 73 800,-
 • Påmeldingsfrist 29. august

For deg som skal styre anleggs/byggeplassen. Her får du en inngående opplæring i alle faser av et prosjekt. Som anleggsleder vil du ha en avgjørende rolle på bygge- og anleggsplassen for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ønsker du å være best mulig rustet til utfordringene du møter som anleggsleder, er kunnskapen vi kan tilby deg gjennom anleggslederskolen viktig kompetanse.

Anleggslederskolen tar deg med gjennom et byggeprosjekt fra start til slutt. Kurset gir deg nødvendig kompetanse for å kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et byggeprosjekt fra du mottar prosjektdokumentene til du gjennomfører overtakelsesforretning med byggherre. Vi følger økonomien i prosjektet fra kalkyle til sluttoppgjør. Vi gjør deg i stand til å gjennomføre prosjektet iht. kontrakt og på en trygg og sikker måte ved å følge gjeldende standarder, lover og regelverk. Kurset gir deg god øvelse i prosessene gjennom diskusjon og å løse praktiske oppgaver som gruppearbeid.

Kurset gir deg også noen enkle, men virkningsfulle tilnærminger til praktisk ledelse. Kurset inneholder ikke to dager med lederteori, ingen blir bedre ledere av det, men inneholder noen perspektiver på godt og effektivt lederskap, deling av erfaringer mellom deltakerne og helt konkrete og praktiske øvelser knyttet til utøvelse av lederskap.

Målsetning

Gi deg som byggeleder/anleggsleder nødvendig kompetanse og verktøy til å gjennomføre dine prosjekter med vellykket resultat.

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs. anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deg innsikt i de viktigste oppgavene som anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt.

Kurset omhandler følgende: 

 • Entrepriseformer
 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og bruk av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Ledelse
 • Kvalitetsstyring - planlegging og oppfølging
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfold

Varighet 

Anleggslederskolen består av:

 • 4 samlinger, 9 dager
 • 1 webinar, 3 timer
 • 14 korte e-kur, hver på 5-15 min
 • Digital avsluttende prøve, 3 timer

Samling 1: mandag 23. - tirsdag 24. september 

 • Prosjektdokumenter
 • NS 3450
 • NS 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

Samling 2: onsdag 16. - torsdag 17. oktober 

 • Ledelse

Samling 3: tirsdag 12. - torsdag 14. november 

 • NS 3420
 • Prosesskoden
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Avvik og toleranser

Samling 4: tirsdag 26. november  - TEAMS - 3 timer

 • Oppfølging produksjonsplanlegging
 • HMS: Krav til dokumentert opplæring arbeidsutstyr
 • Innkjøp

Samling 5: tirsdag 10. - onsdag 11. desember 

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang / rapportering
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Overtakelse / sluttoppgjør

Digital test/Avsluttende prøve - torsdag 12. desember - tre timer

E-kursene

 • Introduksjon før samling 1
 • Entrepriseformer
 • Introduksjon til ledelse
 • Prosjektdokumenter
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Innkjøp
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Risikohåndtering
 • PBL – TEK
 • Inntekter
 • Mangfolds dugnad
 • Endringer

En forutsetning for å få kursbevis for gjennomført Anleggslederskole er at du har møtt på alle samlinger og at alle e-læringskursene er gjennomført.

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • Pia Gavin
 • Leder kurs og konferanse