Kurs i Byggherreforskriften

 • 17. sep 2024
 • Digitalt på Teams
 • Pris medlemmer i EBA: kr. 3.275 Pris ikke medlemmer: kr. 3.900
 • Påmeldingsfrist 2. september

Kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av Byggherreforskriften og dens reguleringer. Det legges vekt på aktørenes ansvar og roller i forhold til helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Målsetting med kurset

Kursdeltagerne får en grundig gjennomgang av pliktene etter Byggherreforskriften, herunder Byggherrens ansvar, de prosjekteres ansvar og arbeidsgivers ansvar (og grensenitt mellom disse aktørene). Kurset belyser endringer i BHF med ikraftredelse av 1.1.2021.

 

Målgruppe

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator.

Kursets innhold og omfang

På kurset gjennomgår vi hele Byggherreforskriften med spesielt fokus på:

• Forskriftens anvendelsesområde
• Aktørenes roller og ansvar
• Byggherrens hjelpere
• Risikostyring
• SHA plan
• Relevant rettspraksis

Læringsmål er:

At deltakerne kjenner de ulike aktørenes oppgave og plikter.
At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen
At deltakerne vet forskjell på hva som skal inn respektivt i tilbudsgrunnlaget og SHA-planen.

Vilkår og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
 • Det kommer endelig bekreftelse fra oss på gjennomføring ca. 1 uke før kursstart.
 • Lenke til kurset blir sendt senest 1 dag før kursstart.

Avbestillingsbetingelser

 • Ved avbud senere enn 14 dager før kursstart belastes 50% av avgiften.
 • Ved uteblivelse belastes full avgift.

 

Har du spørsmål - ta kontakt!
Ansatte EBA
 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
Ansatte EBA
 • Pia Gavin
 • Leder kurs og konferanse