NS 3420 Oppdateringskurs - Vestfold Klasserom

28. sep 2023, kl. 09.00–16.00
EBATeVeBusk Tønsberg/Sandefjord Kr 4170,- / 5100,- Påmeldingsfrist 14. september

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i de viktigste endringene i NS 3420.

NS 3420 Oppdateringskurs

NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. NS 3420 stiller krav til kvalitet, altså til materialer, utførelse, toleranser og kontroll, samt henviser til aktuelle produktstandarder. Sist, men ikke minst, inneholder NS 3420 veiledning for utarbeidelse av beskrivelser og angir omfang- og mengdeberegningsregler. Med 4. utgaven av NS 3420 er det blitt ganske omfattende endringer i standarden. Oppdateringskurset tar for seg de viktigste endringene i 4. utgaven, og FORUTSETTER kunnskaper i bruk av den ”gamle” standarden.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot personer innen bygg- og anleggsledelse som trenger en oppdatering i NS 3420.

Nødvendige forkunnskaper: God kjennskap til NS 3420 – tidligere utgave

Kursbeskrivelse:
Med 4. utgaven av NS 3420 er det blitt ganske omfattende endringer i standarden. Oppdateringskurset tar for seg de viktigste endringene i 4. utgaven. Kurset tar for seg de viktigste endringene, som blant annet omfatter:

  • Repetisjon krav prosjektdokumenter
  • Gjennomgang av fellesbestemmelser
  • Eksempler og oppgaver
  • Eksempler fra  Rigg og drift – NS 3420 Del A

Kurset gjennomføres med forelesninger og gruppeoppgaver. 

Varighet: 1 dag.