NS 3420 Beskrivelsestekster - Oslo

8. nov 2023 til 9. nov 2023
EBA , Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Majorstuen 7950,-/9250,- Påmeldingsfrist 25.oktober

NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Målsetning 

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke. Kunnskap om NS 3420 er en forutsetning for å planlegge, utføre og kontrollere at bygge- og anleggsarbeider er fagmessig utført. Bestemmelsene i standarden gir føringer for kalkulasjon av tilbud og oppfølging av kontrakter i alle entrepriseformer

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir også kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av bygge- og anleggsarbeider i alle entrepriseformer.
Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis.

Kursinnhold

NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser som brukes når en detaljbeskrivelse av bygge- og anleggsarbeider skal utarbeides. Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning. NS 3420 inneholder også veiledning for utarbeidelse av beskrivelser og henvisning til aktuelle utførelses-, produkt- og materialstandarder.
Kurset gjennomføres med forelesning og oppgaveløsning med oppslag i standarden.
Følgende temaer gjennomgås:

  • Bruk av prosjektbeskrivelser som styringsverktøy
  • Krav til prosjektdokumenter, redigering og innhold
  • Beskrivelsestekster, redigering og bestemmelser
  • Avvik og toleranser
  • Etablering, drift og avvikling av byggeplass

Varighet

2 dager 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77