Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3) - klasseromskurs Rogaland

9. okt 2023 til 10. okt 2023
EBA Rogaland Vassbotnen 23 4033 Stavanger Kr 12 925,-/15 225,- Påmeldingsfrist Snarest

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innen betongbransjen, godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). ”NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner” inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset.

Målsetning 

Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1, 2 og 3.

Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset

Målgruppe

Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis.  Se BORs hjemmeside for kompetansekrav.

Kursinnhold

Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong­teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering.

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende to standarder:

NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.
NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

Disse kan kjøpes på: www.standard.no

Kurset gjennomføres som e-læring med avsluttende nett-eksamen, og 2 dagers fysisk samling.

Vi anbefaler å dele opp gjennomføringen av e-læringen, og ta det over minimum 3 dager. 

Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside.

Maks antall deltakere: 20

Varighet 

E-læring + 2 dagers samling. 

NB! Ved få påmeldte, kan det hende at den fysiske undervisningen blir endret til digital samling. 

Kommentarer

Kompetansebevisene blir sendt ut og fakturert fra Betongopplæringsrådet.
Kompetansebeviset koster kr 1 200,-
Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.