Varme arbeider - Bergen

16. jun 2023, kl. 08.00–15.30
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen kr 1890,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP kr 2400,- for andre Påmeldingsfrist 09. juni

EBAV tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider.

Målsetting

Kurset er tilpasset kravene fra bransjen og gjennomføres av vår egen godkjente instruktør. Kursholderen har lang erfaring med forelesning og kursing.

Under kurset gjennomgås følgende tema:

  • Regelverk tilknyttet Varme arbeider
  • Brannteori
  • Risikovurdering
  • Slukking og skadebegrensning
  • Forebyggende tiltak

Målgruppe

Alle som utfører varme arbeider. Kravet til sertifisering gjelder dersom arbeidsplassen ikke er varig tilrettelagt for varmt arbeid, og adskilt som egen branncelle.

Kursinnhold

EBAV tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider. Vi ordner også med slukking, avsluttende eksamen og kursbevis. Undervisningen omfatter innføring i varme arbeider som årsak til brann og nødvendige tiltak under utførelse av varme arbeid.
Under kurset gjennomgås følgende tema:

  • Regelverk tilknyttet Varme arbeider
  • Brannteori
  • Risikovurdering
  • Slukking og skadebegrensning
  • Forebyggende tiltak

Kursvarighet

7,5 timer

Kurset kan også avholdes bedriftsinternt dersom det er ønskelig.