Dilemmatrening - regeletterlevelse

14. jun 2023, kl. 09.00–12.00
EBA, Middelthunsgt 27, 0305 Majorstuen Kr 1000,- Påmeldingsfrist 31. mai

Vi ønsker EBAs medlemsbedrifter velkommen til seminar om «compliance og dilemmaer»

Dilemmaene er hentet fra EBA medlemmenes praktiske hverdag, og saker som har vært fremme for domstolene. Utgangspunkt er de legale rammer som bedriftene må forholde seg til. Videre er det hentet inspirasjon fra EBA`s nye Compliance veileder – se her Compliance veileder (eba.no). I den finnes også verktøy og sjekklister for praktisk bruk i medlemsbedriftene.

Seminaret starter kl 09.00 og varer til kl 12.00 (45 min x 3 , 2x 15 min pause). Seminaret er forbeholdt EBAs medlemsbedrifter.

 Målgruppe:

Ansvarlige og ledere/andre med ansvar og/eller interesse for etterlevelse av krav gjeldende for EBAs medlemsbedrifter (Compliance).

Program:

  • Innføring i complianceområdene
  • Diskusjon om relevante dilemma

Hensikt:

Du får kjennskap til de sentrale compliance områdene og ikke minst kunnskap om verktøy og metodikk, hvordan du unngår og forebygger regelbrudd og hvordan du kan håndtere eventuelle brudd. Dilemmasamlingen som blir utdelt kan brukes til å fasilitere bevisstgjøring i egen virksomhet.

EBA sine sentrale complianceområder er:

  • Antikorrupsjon
  • Konkurranserettsforhold
  • HMS Dilemmaer 
  • Ytre Miljø
  • Personvern
  • Sentrale kvalitetskrav
  • Arbeidslivsforhold

Kursledere:

Advokat Anders Venemyr i Advokatfirma Compliancepartner AS og Advokat Jan Olaf Dukan fra EBA.