Anleggslederskolen vår 23 - Tromsø

21. feb 2023 til 24. mai 2023
Thon Hotel Polar Grønnegata 45, 9008 TROMSØ Kr 59 850,- / 70 350,- Påmeldingsfrist Snarest

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Anleggslederskolen - kursbeskrivelse

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs. anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

 

 • Entrepriseformer
 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og bruk av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Kvalitetsstyring - planlegging og oppfølging
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfold
 • Ledelse

Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon – og det brukes anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap. Bruk av oppslagsverk som standarder og publikasjoner inngår også.  Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil forståelsen av å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging økes. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå.

Anleggslederskolen består av 4 samlinger, til sammen 9 dager, 1 webinar og 14 korte e-kurs.

Varighet 

 9 dager over 4 samlinger

1 webinar

14 E-kurs, på mellom 5- 15 min som gjennomføres før og mellom samlingene.

 Samling 1: tirsdag 21. – onsdag 22. februar

 •  Prosjektdokumenter
 • NS 3450
 • NS 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

 Samling 2: onsdag 15. – torsdag 16. mars

 Ledelse

Samling 3: tirsdag 25. – torsdag 27. april

 • NS 3420
 • Prosesskoden
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Avvik og toleranser

Samling 4 – Webinar: tirsdag 9. mai

 • Oppfølging produksjonsplanlegging
 • HMS: Krav til dokumentert opplæring arbeidsutstyr
 • Innkjøp

Samling 5: tirsdag 23.  – onsdag 24. mai

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang / rapportering
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Overtakelse / sluttoppgjør

Digital test/Avsluttende prøve – torsdag 25. mai - tre timer

 E-kursene

 • Introduksjon før samling 1
 • Entrepriseformer
 • Introduksjon til ledelse
 • Prosjektdokumenter
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Innkjøp
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Risikohåndtering
 • PBL – TEK
 • Inntekter
 • Mangfolds dugnad
 • Endringer

 

Tid og sted
Samlingene gjennomføres på Thon Hotel Polar, Grønnegata 45, 9008 

Eventuell overnatting må bookes selv. 

Påmeldingsfrist: 2. februar

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • eg@eba.no
 • 95 12 12 77