Anleggslederskolen høst 23 - Asker

26. sep 2023 til 14. des 2023
Scandic Hotel Asker Askerveien 61, 1384 ASKER Kr 57 000,- / 67 000,- Påmeldingsfrist Snarest!

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Anleggslederskolen - kursbeskrivelse

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs. anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

 

 • Entrepriseformer
 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og bruk av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Kvalitetsstyring - planlegging og oppfølging
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfold
 • Ledelse

Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon – og det brukes anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap. Bruk av oppslagsverk som standarder og publikasjoner inngår også.  Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil forståelsen av å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging økes. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå.

Anleggslederskolen består av 4 samlinger, til sammen 9 dager, 1 webinar og 14 korte e-kurs.

Varighet 

 9 dager over 4 samlinger

1 webinar

14 E-kurs, på mellom 5- 15 min som gjennomføres før og mellom samlingene.

 Samling 1: tirsdag 26. – onsdag 27. september

 •  Prosjektdokumenter
 • NS 3450
 • NS 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

 Samling 2: onsdag 25. – torsdag 26. oktober

 Ledelse

Samling 3: tirsdag 14. – torsdag 16. november

 • NS 3420
 • Prosesskoden
 • Byggherreforskriften
 • Operative HMS rutiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • Avvik og toleranser

Samling 4 – Webinar: tirsdag 28. november

 • Oppfølging produksjonsplanlegging
 • HMS: Krav til dokumentert opplæring arbeidsutstyr
 • Innkjøp

Samling 5: tirsdag 12.  – onsdag 13. desember

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang / rapportering
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Overtakelse / sluttoppgjør

Digital test/Avsluttende prøve – torsdag 14. desember - tre timer

 E-kursene

 • Introduksjon før samling 1
 • Entrepriseformer
 • Introduksjon til ledelse
 • Prosjektdokumenter
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Innkjøp
 • Sentrale HMS forskrifter
 • Risikohåndtering
 • PBL – TEK
 • Inntekter
 • Mangfolds dugnad
 • Endringer

Tid og sted
Samlingene gjennomføres på Scandic Asker, ASkerveien 61, 1384 ASKER

Eventuell overnatting må bookes selv.