Avlyst - "Trent" - Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode 21-22.mars + 2.mai

21. mar 2023 til 2. mai 2023
EBA Trøndelag Hornebergvegen 12, Trondheim
Kr.14.500 (medlemmer) Kr.17.000 (ikke medlemmer) Påmeldingsfrist 7.mars

Lær hvordan dere kan skape økt lønnsomhet og samhandling i prosjekter gjennom bruk av Lean og VDC-tankesett i organisering, planlegging og gjennomføring av byggefasen

Bakgrunnen for kurset er at bygge- og anleggsprosjekter historisk har vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang – og at dette kan endres. Årsakene er manglende involvering, manglende eierskap og etterlevelse av eksisterende plan.

Fokus i kurset er å lære tiltak/metoder som hindrer forsinkelser, overskridelser og byggefeil. Dette betyr involverende planlegging i praksis og å lære hvordan dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet. På kurset lærer deltakerne hvordan unngå forsinkede tegninger eller leveranser av varer og materiell og hvordan oppnå resultater som kalkulert!

Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av deltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser og gir all nødvendig kunnskap for å begynne å bruke lærdom direkte etter kurset.

Målgruppe

 • Byggherrer/Tiltakshavere
 • PA-miljøer og utbyggere for bygg- og anleggsprosjekter.
 • Arkitekter og rådgivere
 • Entreprenører
 • Leverandører
 • Studenter

Kursinnhold

På dette kurset lærer deltakerne involverende planlegging i praksis og hvorfor dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet.

 • Det å legge planen er én ting, men å sørge for at planen blir fulgt er en annen. Derfor snakker vi også om hvordan prosjektet skal ledes og følges opp for å sikre gjennomføring som planlagt. Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass.

Agenda:

Dag 1 og 2:
• Velkommen og introduksjon
• Hva er Lean og VDC?
• Utfordring i bygg og anlegg
• Grunnprinsippene i Lean Construction
• Involverende planlegging (Taktplanlegging)
• Praktisk planleggingsøvelse
• Riktig første gang
• 7 forutsetninger for sunne aktiviteter
• Logistikk på byggeplass
• Struktur for oppfølging av plan
• Møtestruktur og ansvarsfordeling
• Visuell styring
• Gjennomgang av oppgaver frem til dag 3

Dag 3:

• Presentasjon av oppgaver
• Prosjektkultur og Lean lederskap
• Oppsummering og eksamen

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling.
 • Styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt.
 • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen.
 • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere.
Kompetansebevis

For å motta kompetansebevis fra Lean Communications og NTNU kreves bestått oppgave og eksamen. Oppgave gjennomføres mellom dag 2 og 3. 30-minutters digital eksamen gjennomføres på slutten av dag 3.