TEK 17 - Byggteknisk forskrift - klasseromskurs - Oslo

8. nov 2023, kl. 09.00–15.00
EBA Middelthuns gate 27, Oslo 4170,- /5100,- Påmeldingsfrist 25. oktober

01.07.2022 er det kommet viktige forskriftsendringer I TEK17. Endringene gjelder kapittel 9 og 14 samt ett nytt kapittel 17. Endringene medfører blant annet krav om ombrukskartlegging og utarbeidelse av klimagassregnskap for konkrete tiltak.

Målsetning 

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold

TEK17 skal sikre at planlegging, prosjektering og utførelse foregår på riktig måte og i riktig rekkefølge. Hva betyr det å erklære ansvar, hvem er ansvarlig for hva?

Byggteknisk forskrift – TEK17 – er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte. Hva betyr egentlig dette?

På kursdagen blir det en overordnet gjennomgang av forskriften. Kapitlene som omhandler planlegging og dokumentasjon gjennomgås mer dyptgående, samt endringer av 01.07.2022.

Det legges opp til toveis dialog med spørsmål og diskusjoner gjennom hele kursdagen. Det er fint dersom du som kursdeltaker har en konkret sak eller problemstilling som du ønsker diskutert.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på aktuelle problemstillinger/situasjoner.

Varighet 

1 dag

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt, og deler av innholdet vil kunne prioriteres/justeres etter ønske fra bedriften.