Publisert

TEK 17 Byggteknisk forskrift - webinar

14. sep 2023, kl. 09.00–12.00
Kurset kjøres digitalt - på TEAMS 3120/ 3620,- Påmeldingsfrist : Snarest!

I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

TEK17 -Byggteknisk forskrift som E-læring og Webinar

Målsetning 

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, samt hvordan en kan benytte seg av endringene mellom TEK 10 og TEK 17.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder og formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

Kursinnhold

TEK17 skal sikre at planlegging, prosjektering og utførelse foregår på riktig måte og i riktig rekkefølge. Hva betyr det å erklære ansvar, hvem er ansvarlig for hva?

Byggteknisk forskrift – TEK17 – er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte. Hva betyr egentlig dette?

Dette kurset er bygget opp med to moduler, først gjennomføres e læringsmodulen før vi møtes digitalt til et 3 timers Webinar. I Webinaret ser vi på noen konkrete eksempler og legger opp til diskusjon og spørsmål rundt bruken og forståelsen av TEK17.

Kommentarer

Dette kurset gjennomføres med et lite e-læringskurs som må tas i forkant av webinaret. 

Kurset kan gjennomføres både med forelesning og som webinar, og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på aktuelle problemstillinger/situasjoner.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt, og deler av innholdet vil kunne prioriteres/justeres etter ønske fra bedriften.