TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Klasserom

19. okt 2023, kl. 09.00–14.00
EBA Vestenfjelske Valkendorfsgaten 1a, 5012 BERGEN Kr 4500,-/5500,- Påmeldingsfrist 12. okt

Byggteknisk forskrift er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav, men angir også konkrete ytelser og preaksepterte ytelser. Hva betyr dette, og hvordan skal man forholde seg til det? Og hva innebærer det å erklære ansvar?

Målsetning 

Kurset vil ta for seg hvordan deltakerne i det praktiske liv skal forholde seg til dokumenter slik som TEK 17 – Byggteknisk forskrift. TEK 17 – Byggteknisk forskrift, skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Forskriften er et omfattende juridisk dokument som stiller en rekke krav til tiltak, hvilke løsninger som kan velges og hvordan man skal sikre at løsningene er i samsvar med forskriften

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er prosjekterende, prosjektledere, anleggsledere, formann/bas. Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggteknisk forskrift.

 

Kursinnhold

I løpet av kurset vil vi gå gjennom forskriften på overordnet nivå. Vi vil ta noen dypdykk i enkelte temaer slik som de overordnede bestemmelsene og kapitlene om dokumentasjon. Videre vil vi gjennom hele kurset ha et praktisk blikk på hvordan man kan forholde seg til TEK 17 som et arbeidsverktøy gjennom alle fasene av et prosjekt, fra tilbudsstadiet, via fasen med inngåelse av kontrakt, til prosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse. Siden byggteknisk forskrift stadig er i utvikling gir vi også et overblikk over de siste endringene.

Varighet 

1 dag

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77