Plan- og bygningsloven - Klasserom - Rogaland

20. sep 2023, kl. 09.00–15.00
EBA Rogaland Vassboten 23, 4033 Stavanger 4170,- / 5100,- Påmeldingsfrist 6. september

Kurset gir oversikt over regler og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse.

Målgruppe

Utførende i byggeprosjekter

Kursinnhold

For byggetiltak setter byggereglene krav på flere nivåer. Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som er i tråd med de kravene som er satt. Dette har aktørene i byggeprosjektet selv ansvar for, det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak.

For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Dette må kunne dokumenteres på riktig måte ved tilsyn. Hvis foretaket har sentral godkjenning har det fått en forhåndsgodkjenning og har større trygghet for at alt er på plass. Lokal godkjenning fjernes 1. januar 2016, men krav om ansvarsrett fortsetter i form av at alle skal erklære ansvarsrett. Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak, også under gjennomføringen av prosjektet. De må følges. Det er gjort mye for å standardisere kommunikasjonen med blanketter og dataløsninger. Likevel er det krevende å gjøre det på den rette måten. Vi gjennomgår enkelte av de mest sentrale blankettene.

Kurset tar opp sentrale regler i

• Plan- og bygningsloven, pbl
• Byggesaksforskriften, SAK10 

Varighet

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.