Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

4. okt 2023, kl. 09.00–15.30
EBA Vestland Valkendorfsgate 1a, 5012 BERGEN 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP 5500,- for andre Påmeldingsfrist 27. sept

Kurset tar utgangspunkt i standardkontrakt for totalentreprise NS 8407, og for totalunderentreprise NS 8417. Kursets innhold er også relevant for øvrige standardkontrakter

Målgruppe

Håndverksbedrifter, entreprenører, prosjektledere, anleggsledere, rådgivere og annen prosjektstøtte som har ansvar for kontrakthåndtering i entrepriseprosjekter.

Kursbeskrivelse

  • Forberedelse og gjennomføring av overtakelsesforretningen
  • Byggherrens rett til å nekte å overta
  • Virkningene av overtakelse
  • Hvordan sette opp et riktig sluttoppgjør?
  • Hvilke innsigelser kan byggherren gjøre gjeldende mot sluttoppgjøret?
  • Hvilke frister gjelder for byggherre og underentreprenør?
  • Hva er en mangel?
  • Hva er kravene til en reklamasjon, og når skal den fremsettes?
  • Plikter og rettigheter ved reklamasjoner
  • Foreldelse

I kurset gjennomgås de sentrale bestemmelsene i standardene, i kombinasjon med praktiske eksempler, gruppediskusjoner og tilbakemeldinger.

Kursinnhold

Kurset gir en praktisk innføring i standardens regler om overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjonshåndtering

Varighet 

1 dag