Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

20. sep 2023, kl. 09.00–15.30
EBA Vestland Concordbygget - Firdavegen 6, Førde 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP 5500,- for andre Påmeldingsfrist 13. sept

Kurset gir ei praktisk innføring i standardens reglar om overtaking, sluttoppgjør og handtering av reklamasjonar

Kursinnhold/beskrivelse

Kurset tek utgangspunkt i standardkontrakt for totalentreprise NS 8407, og for totalunderentreprise NS 8417. Innhaldet i kurset er òg relevant for andre standardkontraktar. Kurset gjennomgår dei sentrale bestemmelsane i standardane, saman med praktiske døme, gruppediskusjonar og tilbakemeldingar. Kurset gir ei praktisk innføring i standardens reglar om overtaking, sluttoppgjør og handtering av reklamasjonar, inkludert:

  • Førebuing og gjennomføring av overtakelsesforretninga
  • Byggherrens rett til å nekte overtaking
  • Verknadene av overtaking
  • Korleis setje opp eit rett sluttoppgjør?
  • Kva innsigelsar kan byggherren kome med mot sluttoppgjøret?
  • Kva fristar gjeld for byggherre og underentreprenør?
  • Kva er ein mangel?
  • Krava til ein reklamasjon, og når skal ho leggjast fram?
  • Plikter og rettar ved reklamasjonar
  • Forelding

Målgruppe

Handverksbedrifter, entreprenørar, prosjektleiarar, anleggsleiarar, rådgivarar og anna prosjektstøtte som har ansvar for kontrakthandtering i entrepriseprosjekt.

Varighet 

1 dag