Offentlige Anskaffelser - webinar

15. nov 2023, kl. 09.00–12.00
Webinar Link til Teams blir tilsendt 3570,-/4550,- Påmeldingsfrist 8. november

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

Kurset vil behandle følgende temaer:

  • Oversikt over det nye regelverket
  • De ulike konkurranseformene over og under EØS- terskelverdi
  • Krav til leverandøren – kvalifikasjonskriterier
  • Krav til tilbudet – tildelingskriterier
  • Avvisning
  • Avslutning av konkurransen og valg av vinner – evaluering
  • Avlysning og totalforkastelse
  • Tildeling og oppdragsgivers begrunnelsesplikt
  • Klage og erstatning

Kurset gjennomføres med forelesninger og i dialog med kursdeltagerne

Varighet

1/2 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.