NS 8407 Basiskurs

26. sep 2023 til 27. sep 2023
EBA Vestenfjelske Valkendorfsgaten 1A, 5012 BERGEN 9000,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP 11000,- for andre Påmeldingsfrist 19. sept

Kurset gir deltakerne en grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise. Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekter, både på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden

Målsetning

Formålet er at deltakerne skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståelse av totalentreprise og standardens system.

Målgruppe

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av totalentreprise

Kursinnhold

  • Grunnleggende risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Hva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Hvilke regler gjelder for tiltransport av entreprenører og rådgivere?
  • Hva innebærer totalentreprenørens opplysnings- og veiledningsplikt?
  • Hvem har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
  • Endringer, endrede forutsetninger og reglene om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse.
  • Testing, innregulering, overtakelse og prøvedrift.

Deltakerne må selv ha med standarden til kurset.

Varighet 

2 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.