NS 8407 Basiskurs

2. okt 2023 til 3. okt 2023
EBA Vestenfjelske Concordbygget - Firdavegen 6, Førde 9000,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP 11000,- for andre Påmeldingsfrist 25. sept

Kurset gir deltakarane ei grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise.

Målsetning

Formålet er at deltakarane skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståing av totalentreprise og standardens system.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i arbeidet sitt, enten dei er entreprenørar, private eller offentlege byggherrar, arkitektar, rådgivande ingeniørar eller har annan bakgrunn.

Kursinnhold

 • Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekt, både på entreprenør-, rådgivar- og byggherresida.

  Kurset tek blant anna for seg følgjande tema:

  • Grunnleggjande risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Kva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Endringar, endra føresetnader og reglar om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlenging.
  • Testing, innregulering, overtaking og prøvedrift.
  • Kva reglar gjeld for tiltransport av entreprenørar og rådgjevar?
  • Kva inneber totalentreprenørens opplysnings- og rettleiingsplikt?
  Kven har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?

Varighet 

2 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.