Underentrepriser; NS 8415, NS 8416 og NS 8417 - Bergen

27. mar 2023, kl. 09.00–15.30
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen
kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP kr 5500,- for andre Påmeldingsfrist 20.mars

Kurset omhandler standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringer og fallgruver i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør

Målsetting:

Kurset vil ta for seg hvordan underentreprisestandardene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407.

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som arbeider med administrasjon av underentrepriseoppdrag, både på vegne av hoved- og underentreprenør.

Kursbeskrivelse:

Kurset omhandler standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringer og fallgruver i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg hvordan underentreprisestandardene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407.

Følgende temaer er sentrale:

 • Ulike kontraktsmodeller og standardkontrakter
 • «Back to back» som begrep og kontraktsform
 • Standardens rett til underentreprise og byggherrens rett til å nekte
 • Reglene om tiltransport
 • Intervensjon
 • Rett til å pålegge underentreprenøren endringer
 • Fremdriftsstyring og pålegg om forsering
 • Overtakelse og registreringsforretning
 • Sluttoppgjør
 • Mangler og direktekrav
 • Tvister