NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo - klasseromskurs

23. nov 2023, kl. 09.00–16.00
Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Kr 4170,- /5100,- Påmeldingsfrist Snarest!

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

NS 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser

Formål:
Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

Målgruppe:
Ledere og medarbeidere som arbeider med totalentreprisekontrakter..

Kursbeskrivelse:
Kurset vil spesielt vektlegge endringene i den nye standarden og de sentrale bestemmelser i denne. Særlig vil vi belyse det som er spesielt ved totalentrepriser, herunder tiltransport, risiko for grunnforhold og byggherrens prosjektering.

Kurset vil gi:

  • Økt kunnskap om totalentreprise og den nye NS 8407, herunder forholdet til NS 8405/3431
  • Økt bevissthet omkring risikobildet i totalentreprise
  • Kunnskap om roller og kommunikasjon i prosjektet
  • Kunnskap om riktig håndtering av endringer
  • Forståelse for fremdriftsstyring og kompetanseheving med hensyn til hvilke rettigheter entreprenøren har
  • Bedre kontraktgjennomføring, forståelse og fortjeneste i prosjektet.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

 

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77