NS 8405 - Entreprisekontrakter - webinar

20. sep 2023, kl. 09.00–12.00
Teams Medlemspris: kr. 3.120 Ikke-medlemmer: kr. 3.620 Påmeldingsfrist 13.september

Kurset vil gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter etter NS 8405.

Formål: 
Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Slik kjennskap vil bidra til bedre kontraktsgjennomføring og fortjeneste i prosjektet 

Målgruppe:  
Ledere og medarbeidere som arbeider med utførelsesentrepriser.

Kursbeskrivelse: 
Kurset  omhandler sentrale bestemmelser i standarden, med særlig fokus på funksjons- og risikofordeling og håndtering av endringer. 

Kurset vil gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter etter NS 8405.

Kurset vektlegger særlig:

  • Partenes ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Håndtering av overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse (dagmulkt)
  • Mangler og reklamasjon

Kurset gjennomføres på Teams eller Zoom med forelesninger og dialog med deltakerne. 

Deltakerne må ha tilgang til standarden til kurset. 

Varighet:  3 timer med innlagte pauser 

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.