Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar

11. okt 2023, kl. 09.00–12.00
Webinar Kr 3120 ,- /3620,- Påmeldingsfrist : Snarest

Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

Målsetning

Etter kurset skal deltakerne vite hvilke forhold som må vektlegges for et vellykket prosjekt, og kunne bidra til levering av avtalt kvalitet til riktig tid og pris. 

Målgruppe

Entreprenør og underentreprenør: Daglig leder, kalkulatør, controller, innkjøper, prosjektleder og annen stedlig ledelse.

Byggherre: Prosjektleder/ byggeleder/ rådgiver

Kursinnhold

 • Kontraktens «fastpunkt»: Hva er avtalt?
 • Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med rettigheter og forpliktelser
 • Forståelse og håndtering av risiko
 • Betydning av entrepriseform (total- eller utførelsesentreprise)
 • Modeller for vederlag
 • Spesielle kontraktsbestemmelser, organisering av prosjektet (org. kart)
 • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt
 • Endringshåndtering: Varsling og dokumentasjon
 • Back to back - forholdet til kontrakt med rådgivere og underentreprenører
 • Sluttoppgjør- regler og praktisk håndtering
 • Søksmålsfrist og tvistehåndtering

Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, oppgaver og diskusjoner.

Varighet 

1/2 dag

Påmelding 

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon. 

 

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • eg@eba.no
 • 95 12 12 77