Innføringskurs i Offentlige Anskaffelser

24. okt 2023, kl. 09.00–13.00
EBA Vestenfjelske Valkendorfsgaten 1 A, 5012 BERGEN 2250,-/3500,- Påmeldingsfrist 17. okt

På dette kurset vil vi gå igjennom de reglene i anskaffelsesregelverket som er viktigst for leverandørene å kjenne til.

Målsetning

Hensikten er å gi leverandørene til det offentlige en innføring i de viktigste reglene du bør kjenne til i anskaffelsesregelverket.

Målgruppe

Alle som er ansvarlig for å levere tilbud på entreprisekontrakter til det offentlige.

Kursinnhold

 • Kort om anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper.
 • Tolking av konkurransegrunnlag og tilbud.
 • Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.
 • Utforming av tilbud.
 • Oppdragsgivers begrunnelse, og retten til å be om innsyn.
 • Praktisk viktige klagegrunnlag.
 • Hvordan gå frem ved en klageprosess og midlertitid forføyning.

Varighet

1/2 dag

 

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • eg@eba.no
 • 95 12 12 77