Innføringskurs i kontraktsrett for BA-bransjen

19. sep 2023, kl. 09.00–15.30
EBA Vestland Concordbygget - Firdavegen 6, Førde 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP 5500,- for andre Påmeldingsfrist 12. sept

Kurset er retta mot dei som ønskjer ei innføring i kontraktsretten for bygg- og anleggsbransjen, og går gjennom heile kontraktsforløpet i ein entreprisekontrakt/underentreprisekontrakt

Kursinnhold/beskrivelse

Kurset er retta mot dei som ønskjer ei innføring i kontraktsretten for bygg- og anleggsbransjen. Kurset er praktisk lagt opp med mange døme, små casar og høve til diskusjon. Kurset går gjennom heile kontraktsforløpet i ein entreprisekontrakt/underentreprisekontrakt. Kurset tek utgangspunkt i standardkontrakten NS 8407, men vil òg vere relevant om du arbeider med andre standardkontraktar.

Emne er mellom anna:

 • Kontraktsinngåingsfasen: Kontraktsmodellar og ulike standardkontraktar, avtaleinngåing og tolking, vederlagsformat
 • Kontraktsperioden: Byggherrens/oppdragsgjevar sine rettar og pliktar, entreprenørens rettar og pliktar, endringar, grunnforhold, svikt i byggherrens medverknad, prosjekteringsfeil, akselerasjon, plunder og heft med meir.
 • Overtaking, Sluttoppgjer

Målgruppe

Alle som ønskjer å få ei innføring i entrepriserett, typisk prosjektleiarar, anleggsleiarar, byggeleiarar, rådgivarar eller andre som har ei administrativ rolle i eit byggeprosjekt. Kurset gjev heilt nødvendig kunnskap før ein går inn i ei slik rolle, og gir dessutan ei nyttig grunnlagskunnskap for spesialkursa innan dei ulike entreprisekontraktane.

Kursbeskrivelse

 • Grunnleggende risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
 • Hva er totalentreprenøren pliktig å levere?
 • Hvilke regler gjelder for tiltransport av entreprenører og rådgivere?
 • Hva innebærer totalentreprenørens opplysnings- og veiledningsplikt?
 • Hvem har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
 • Endringer, endrede forutsetninger og reglene om varsling.
 • Vederlagsjustering og fristforlengelse.
 • Testing, innregulering, overtakelse og prøvedrift.

Formålet er at deltakerne skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståelse av totalentreprise og standardens system.

Varighet 

1 dag