Endring og varsling - Førde

11. mai 2023, kl. 09.00–15.30
Concordbygget, Firdavegen 6, Førde kr 4300,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP kr 5300,- for andre Påmeldingsfrist 4.mai

Kurset gir deltakarane grundig gjennomgang av reglane om endringar og varsling i sentrale kontraktstandarder, som NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise), samt tilhøyrande underentreprisekontrakter.

Målsetting

Kurset gir ei innføring og praktisk trening i forhandlingsteknikk.

Målgruppe

Prosjektleiarar, anleggsleiarar, byggeleiarar, rådgjevarar og andre som har ansvar for kontrakthandtering i entrepriseprosjekt. I tillegg gir kurset ei innføring og praktisk trening i forhandlingsteknikk.

Kursinnhold

Kurset gir deltakarane grundig gjennomgang av reglane om endringar og varsling i sentrale kontraktstandarder, som NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise), samt tilhøyrande underentreprisekontrakter.

Viktige spørsmål som vert gjennomgått:

 • Kva er grensa for byggherren si rett til å krevje endringar?
 • Kva blir moglege konsekvensar av ei endring?
 • Ved kva for situasjonar må entreprenøren varsle?
 • Kva tidsfrist som gjeld?
 • Kva må det varslast om?
 • Når må byggherren svare?
 • Kva for krav gjeld for ordlyden i varselet?
 • Utdeling og gjennomgang av anbefalt varslingsskjema

I tillegg vert grunnleggjande forhandlingsteknikk gjennomgått.

Varighet

6,5 timer

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • eg@eba.no
 • 95 12 12 77