Bustadoppføringslova - webinar

18. okt 2023, kl. 09.00–12.00
Webinar Medlemmer: kr.3120,- Ikke-medlemmer: kr.3620,- Påmeldingsfrist : 11.oktober

Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

Målsetning
Kurset gir en innføring i bustadoppføringslovens hovedregler, men inneholder også gode tips til hvordan ulike utfordringer i prosjekter hvor bustadoppføringslova kommer til anvendelse kan håndteres.

Målgruppe:
Ledere og medarbeidere som jobber med prosjekter hvor forbrukere er sluttkunder, og som derfor må forholde seg til de ufravikelige bestemmelsene som ligger i bustadoppføringslova (forbrukerentrepriseloven) på ulike måter. Kurset passer både for ansatte i bedrifter som håndterer kontrakter direkte med forbrukere, men også for ansatte i bedrifter som tar oppdrag for profesjonelle byggherrer, i tilknytning til bolig- og leilighetsprosjekter.

Kursbeskrivelse:
Viktige tema er lovens formelle krav, men også hvordan man kan håndtere utfordringer som knytter seg til tilvalg, bruk av underleverandør, prisstigning, reklamasjoner mv.  Deltakerne vil også bli gjort kjent med de forskjellige byggblankettene og når disse skal benyttes.

  Emner som gjennomgås er

  • Entreprenørens ytelser
  • Forbrukerens ytelser
  • Mangler og reklamasjon
  • Bruk av underleverandør

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.

Varighet: 4 timer

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender