Publisert

Bustadoppføringslova

23. okt 2023, kl. 09.00–15.00
EBA Rogaland Adresse kommer 4170,- / 5100,- Påmeldingsfrist 9.oktober

Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

Målsetning

Etter kurset skal deltakerne være trygge på bustadoppføringslovens hovedregler, men også ha fått gode tips til hvordan ulike utfordringer i prosjekter hvor bustadoppføringslova kommer til anvendelse kan håndteres.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som jobber med prosjekter hvor forbrukere er sluttkunder, og som derfor må forholde seg til de ufravikelige bestemmelsene som ligger i bustadoppføringslova (forbrukerentrepriseloven) på ulike måter. Kurset passer både for ansatte i bedrifter som håndterer kontrakter direkte med forbrukere, men også for ansatte i bedrifter som tar oppdrag for profesjonelle byggherrer, i tilknytning til bolig- og leilighetsprosjekter.

Kursinnhold

Viktige tema er lovens formelle krav til varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør, men også hvordan man kan håndtere utfordringer som knytter seg til prissvingninger, tilvalg, manglende byggherreleveranser, reklamasjoner mv.  

Deltakerne vil også bli gjort kjent med de forskjellige byggblankettene og når disse skal benyttes.

Emner som gjennomgås er

  • Entreprenørens ytelser
  • Overtagelse
  • Mangler
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre ledd
  • Forbrukerens ytelser
  • Håndtering i praksis

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.

Varighet

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.