Samspillskontrakter - Bergen

12. apr 2023, kl. 09.00–15.30
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen
kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP kr 5500,- for andre Påmeldingsfrist 30. mars

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som. kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør inneholde, samt en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Målgruppe

Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker økt kunnskap om hva samspill innebærer.

Kursinnhold

Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes.

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Gjennomgang av en samspillskontrakt
  • Praktisk innføring i samspillsmodellen og utfordringene med denne

Kurset består av både en teoretisk presentasjon, og noen praktiske oppgaver.