Publisert

KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser - Bergen

20. apr 2023, kl. 12.00–15.00
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen kr 2250,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP kr 2750,- for andre Påmeldingsfrist 13.04

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandler hvert år et stort antall tvister mellom leverandører og offentlige oppdragsgiver, og spiller en viktig samfunnsrolle.

Målsetning

Avgjørelsene fra Kofa får stor betydning både i det praktiske og det juridiske anskaffelsesmiljøet. For entreprenører kan KOFA noen ganger forsøkes som et alternativ til en langt dyrere domstolsbehandling. I enkelte tilfeller kan også oppdragsgiver akseptere å avvente beslutningen fra KOFA før tildeling.

Målgruppe

Kurset er beregnet for de som deltar i offentlige tilbudsprosesser og som noen ganger må vurdere å klage eller å angripe en tildeling.  

Kursinnhold

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandler hvert år et stort antall tvister mellom leverandører og offentlige oppdragsgiver, og spiller en viktig samfunnsrolle. Avgjørelsene fra Kofa får stor betydning både i det praktiske og det juridiske anskaffelsesmiljøet. For entreprenører kan KOFA noen ganger forsøkes som et alternativ til en langt dyrere domstolsbehandling. I enkelte tilfeller kan også oppdragsgiver akseptere å avvente beslutningen fra KOFA før tildeling.

På kurset vil senioradvokat Jonn Sannes Ramsvik og advokatfullmektig Peter Aadland forklare hvem/hva Kofa er, og hva Kofa kan brukes til. Noen av spørsmålene som vil bli berørt, er:

  • hvilke saker kan/kan ikke Kofa behandle,
  • hvilke fordeler og ulemper er det ved å bringe saken inn for Kofa,
  • hvordan ser en typisk sak i Kofa ut (hva handler den om),
  • hva skal til for å vinne saken i Kofa, og
  • hva kan man gjøre etter at saken i Kofa er avsluttet?