HMS Opplæring - oppfriskningskurs - Haugalandet

12. apr 2023 til 13. apr 2023
Byggopp Haugalandet Austbøveien 17, 5508 Karmsund
Kr 8190,- / 9450,- Påmeldingsfrist 22. mars

HMS oppfriskningskurs er et to dagers HMS kurs for deg som tidligere har gjennomført Grunnkurs HMS (40-timers kurs), men som trenger oppdatering på lover, forskrifter etc.

Målsetning

Med bakgrunn i registrerte behov for oppdatering av gjeldende praksis og regler, ønsker vi å skape trygghet for hvordan lovverket er ment anvendt i egen bedrift.

Lovverket skal være et hjelpemiddel for felles forståelse av hvordan risiko skal håndteres. Samarbeid og koordinering skal gjennomføres for å skape trygghet i den daglige drift.

Målgruppe

Prosjektledere, anleggsledere, verneombud og andre med operativt HMS ansvar på byggeplass.

Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne har vært gjennom grunnopplæring HMS (40-timers kurs) på et tidligere tidspunkt.

Kursinnhold

I kurset vil vi ha fokus på gjennomgang av lov og forskriftskrav, og endringer i regelverket de senere årene. Kurset vil også ha fokus på det praktiske HMS arbeidet ute på byggeplass.

 • Arbeidsmiljølovgivningen:
  • Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • HMS rutiner på byggeplass
  • Opplæringskrav
 • Internkontrollforskrift
 • Byggherreforskrift
 • Risikovurdering og sikker jobb analyse
 • Rapporteringsrutiner og dokumentasjon
 • Fysisk og kjemisk helsefare
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Varighet

2 dager 

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen.