HMS for ledere - Bergen

12. okt 2023, kl. 09.00–13.00
EBAV Valkendorfsgaten 1A 5012 Bergen Kr 3600,-/4530,- Påmeldingsfrist 28. september

Det er krav til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Kravet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-5.

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.  Opplæringen skal bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i virksomheten slik at han/hun driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Opplæringen skal bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser. Opplæringen skal videre gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

Målgruppe

Arbeidsgiver og ledere som etter Arbeidsmiljølovens §3-5 nr 1 må ha opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Kursinnhold

I kurset gjennomgår vi følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven, forskrifter
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og oppgaver
  • Sentrale HMS-forskrifter
  • Byggherreforskriften
  • Krav til opplæring arbeidsutstyr

Varighet

1/2 dag

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.