Grunnleggende HMS opplæring - (40 t) Kristiansand

8. nov 2023 til 23. nov 2023
EBA Agder Kjøita 6, 4630 Kristiansand Kr. 8100,- for medlemmer av EBA/BNL Kr. 9700,- for andre Påmeldingsfrist 25. oktober

Hvordan bli en HMS-kulturbygger! Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom NHO og LO.

Formål

Er du oppmerksom på hvilke krav som gjelder, og er du oppmerksom på hvilken påvirkning du har på andre? I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. Vi har et sterkt ønske om at du skal bli en respektert og forstått rollemodell og kulturbygger

Du får anledning til å tilegne deg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften.

Du skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan du kan arbeide som verneombud eller medlem i Arbeidsmiljøutvalg (AMU)  Etter endt kurs er målet at du skal være i stand og bidra til å skape en forutsigbar HMS kultur.

Målgruppe

Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA anbefaler at alle som har personalansvar eller ansvar for å følge opp andre deltar på et 40-timers kurs.

Kursinnhold

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

  • Hvordan ta eierskap til sikkerhetsarbeidet og hvordan få kolleger til å forstå at dette angår dem.
  • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Samarbeid, trivsel og ledelse
  • Kartlegging av egen arbeidsplass
  • Fysisk- og kjemisk helsefare
  • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing basert på forelesninger.

Varighet

4 dager (2 + 2)

Kommentarer

Det forutsettes minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Maks deltakerantall er 25.

Påmelding er bindende. Ved avbud senere enn 2 uker før kursstart belastes 50% av avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift.

Kursholder: Odd Severin Sevland

  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77