Byggherreforskriften - Webinar

27. sep 2023, kl. 09.00–12.00
Webinar 3120,-/3620,- Påmeldingsfrist : 20.september

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Formål:
Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften (revidert pår 1.1.2021) med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsprosjekter.

Målgruppe:
Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator.(KP/KU), mot de prosjekterende og mot arbeidsgivere (UE)

Kursbeskrivelse:
På kurset gjennomgår vi Byggherreforskriften med spesielt fokus på

  • Byggherrens ansvar spesielt; oppfølging, dokumentasjon, dialog og samhandling
  • Pliktsubjektene byggherre, prosjekterende og arbeidsgiver
  • Risikostyring – hvem håndterer hva?
  • Innhold i SHA-plan
  • Byggherrens hjelpere; avtale om overføring av oppgaver til byggherrens representant (BR), koordinator (KP/KU)
  • Aktuelle veiledere

Kursholder:

EBA advokat Jan Olaf Dukan og/eller regiondirektør i EBA Agder, Hilde Waage.

Begge har lang erfaring med BHF som advokat og HMS-sjef i et større entreprenørselskap

 

Varighet: 3 timer.

 

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og opplæring Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf 930 96 184