Anleggslederskolen høst 22 - Asker

20. sep 2022 til 7. des 2022
Scandic Hotel Asker Askerveien 61 Kr 57 000,- / 67 000,- Påmeldingsfrist snarest

Anleggsledere har en av de viktigste rollene på bygge- og anleggsplasser. De som fyller rollene kan ha både praktisk eller mer teoretisk bakgrunn og trenger uansett påfyll av kompetanse spisset mot de viktigste oppgavene til en anleggsleder, fra start til slutt i prosjektarbeidet. Anleggslederskolen gir dem innføring i viktige begreper, lover og bestemmelser, standarder, nyttige arbeidsverktøy og ikke minst ledelse.

Målsetning

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse. Deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.  

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende:

 • Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
 • Anskaffelser og tilbudsgiving
 • Kalkulasjon og anvendelse av kalkyledata
 • Produksjonsplanlegging
 • Planlegging og oppfølging av kvalitet
 • Operative HMS rutiner
 • Oppfølging av kontrakt og endringer
 • Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
 • Avsluttende aktiviteter i prosjektet
 • Introduksjon til BIM
 • Ledelse

Undervisningen legger opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon underveis. Anerkjente metoder og modeller innen ledelse og entreprenørskap tas i bruk. Bruk av oppslagsverk som standarder og publikasjoner inngår også.   

Kurset legger opp til at deltaker vil se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver som byggfag, ledelse, juss og økonomi. Videre vil forståelsen av å beherske og anvende de ulike perspektivene som del av egen planlegging og oppfølging økes. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Anleggslederskolen består av 4 samlinger på til sammen 8 dager, 3 webinarer med oppgavegjennomgang mellom samlingene og i tillegg ca 14 korte e-kurs.

Varighet

 • 8 dager over 4 samlinger
 • 3 webinarer med gjennomgang av oppgaver
 • 15 E-kurs, på mellom 5- 15 min som gjennomføres før og mellom samlingene.

Pris

Kr 57 000,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 67 000,- for ikke- medlemmer

Tid og sted
Samlingene gjennomføres på Scandic Hotel Asker, Askervien 61

Samling 1: Dato 20. - 21. september 

 • Prosjektdokumenter
 • NS 3450 – 3420
 • Prisfastsettelse og tilbudsgivning
 • Kalkulasjon

Samling 2: 11. - 12. oktober

Ledelse

Samling 3 - Digitalt -  18. oktober

Samling 4 - Digitalt - 25. oktober

Samling 5: Dato 8. - 9. november

 • HMS-SHA
 • HMS Operative
 • Produksjonsplanlegging
 • Ukeplanlegging
 • NS3420 Toleranser

Samling 6: Digitalt  22. november

Samling 7: 6. - 7. desember

 • Kostnadsoppfølging
 • Kvalitetsstyring / kontrollplan
 • Prosjektgjennomgang Rapportering
 • Prosjektavslutning
 • Produktivitet / erfaringstall
 • Repetisjon

Digital sluttest

Oversikt over noen av e-kursene

 • Introduksjon før hver samling (3 stykk)
 • Prosesskoden
 • Rigg og drift
 • Introduksjon til BIM
 • Mangfolds dugnad
 • HMS
 • Introduksjon til ledelse
 • Entrepriseformer
 • Endringshåndtering

Deltakeravgift kr: 57.000, - for medlemmer i EBA/BNL. Kr 67 000,- for andre.

Eventuell overnatting må bookes selv. 

Påmeldingsfrist: 25. august