Samspill som gjennomføringsmodell  - klasseromskurs

29. sep 2022, kl. 09.00–16.00
Byggopp Rogaland Bjødnabeen 10, 4031 STAVANGER 3970,-/4840- Påmeldingsfrist 15. september 22

Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

 

Målsetning

Kurset tar sikte på å gi kursdeltagere grunnleggende kunnskap om samspillsprosjekter og vektlegger særlig entreprenørperspektivet. Mål med kurset er å gi:

 • Forståelse av grunnleggende prinsipper ved samspillsprosjekter
 • Innsikt i dimensjoner ved samspill utover kontraktsmessige forhold
 • Innsikt i anskaffelse/konkurranse for samspillsprosjekter – fra entreprenør og byggherresiden
 • Erfaringsoverføring fra gjennomføring av samspillsprosjekter – fra entreprenør og byggherresiden

Målgruppe

Prosjektledere og andre prosjektdeltagere i samspillsprosjekter, samt advokater og kontraktsrådgivere som jobber med kontraktstrategi og anskaffelsesprosess.

 

Kursinnhold

Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper ved samspill som gjennomføringsmodell, kunnskap om ulike varianter av samspill og når modellen er best egnet. Kurset tar utgangspunkt i EBA sin veileder om samspill, men fokuserer på oppdatert bransjekunnskap og erfaringer fra samspillsprosjekter de seneste årene, både fra entreprenør- og byggherresiden. Samspill er mer enn kontrakt og kurset gir derfor innsikt i flere dimensjoner ved samspill som gjennomføringsmodell, utover kontraktsmessige forhold. Kurset tar blant annet for seg:

 • Viktige suksessfaktorer og fallgruver
 • Betydning for organisasjon og ledelse
 • Varianter av samspill, vederlagsmodeller og incentiver
 • Praktisk gjennomføring av samspillsprosjekter

Kurset kombinerer presentasjon av teori og praksis og interaksjon med kursdeltagerne gjennom gruppeoppgaver og erfaringsutveksling.

 

Varighet

1 dag

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

 • Elisabeth Gundersen
 • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
 • eg@eba.no
 • 95 12 12 77