Entreprisejuridisk seminar - Holmsbu

Holmsbuseminaret 2017 Obs Seminaret er fulltegnet.

Varighet
2 dag(er)

Bestill kurs

Velg sted og dato

Kursinnhold

 

Torsdag 31. august 2017

 10.00 - 10.05
Åpning av seminaret

Styreleder i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Advokat Øystein Seljeflot, EBA

 10.05-11.00
Tolking av arbeidsbeskrivelsen i enhetspriskontrakter – særlig om forholdet mellom innledende tekster og prisbærende poster

Advokat Helge Morten Svarva, Wiersholm

 11.00-12.00
Årets dom – Eidsivatings lagmannsretts dom av 15.2.2017 (LE-2016-82204). Tolkning av Statens vegvesens prosesskode

Advokat Lars Ivar Nyland, Kluge

Advokat Andreas Rostveit, Føyen Torkildsen

 12.00-13.00 Lunsj

 13.00-14.00

Utviklingsrisikoen i totalentreprise

Professor dr. juris Lasse Simonsen, Universitetet i Oslo

 14.00-14.15 Pause

 14.15-15.15

Grunnforhold – risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetskriteriet

Advokat Ailu Gaup Stadigs, Haavind Advokat Johan Helgø, Arntzen de Besche Advokat Mads Fuglesang, Selmer

 15.15-15.30    Pause

 15.30-16.15

Nasjonale turistveger

Presse- og medieansvarlig i Nasjonale turistveger, Per Ritzler

 16.45

Jens Arne Svartedal tar oss med på trening!

Ta med treningstøy

 19.30   Aperitiff

 20.00    Festmiddag

 Fredag 1. september 2017
 

09.30 – 10.15

Praktisk mangelhåndtering – særlig om forskriftsmangler

Advokat Øystein Myre Bremset, BA-HR

 

10.15 – 10.30             Pause

10.30 – 11.15
Utestengelse fra offentlige kontrakter? “Alvorlige feil”, “vesentlige kontraktsbrudd” mv. som avvisningsgrunner

Advokat Marie Braadland, Grette

 11.15 – 11.30             Pause

11.30 – 12.15
Økt arbeidsomfang og forlenget byggetid; hva kompenseres eventuelt gjennom avtalte rigg- og driftsklausuler?

Advokat Espen Nyland, Kluge

 12.15 – 13.00
Minstekrav og vesentlige avvik

Advokat Arne Scott, Pacta

 13.00 – 14.00

Lunsj før hjemreise