HMS konferansen 2017

Varighet
2 dag(er)
Målsetning

En kompetansegivende møteplass for alle som jobber med og har interesse for HMS i bygg- og anleggsnæringen.  

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Konferansen retter seg mot både ledere på alle nivåer, verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynes inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg. 

Kursinnhold

7. november

1000 - 1015        Velkommen v/Kari Sandberg, EBA

1015 - 1035        Samarbeidet om en skadefri byggenæring – veien videre v/statssekretær Morten Bakke, Arbeids- og sosialdepartementet

 1035 - 1105        Null dødsulykker! Sammen, eller hver for oss? v/adm. dir.  Jørgen Evensen – BetonmastHæhre AS, adm. dir. Ståle  Rød - Skanska Norge AS og adm. dir. Arne Giske, Veidekke ASA

 1105 - 1130        Yrkessykdom, ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg v/Seniorrådgiver Bodil Mostue Aamnes, Seniorrådgiver, avd. dokumentasjon og analyse Stig Winge, Direktoratet for Arbeidstilsyn og seniorrådgiver Hans Magne Gravseth, Arbeidstilsynet

 1130 - 1230        LUNSJ

1230 - 1250        Har det hatt noen effekt å innføre begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden? v/prosjektsjef Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen Region nord

 1250 - 1310        Strategier mot arbeidslivskriminalitet og HMS v/adm. dir. Ingrid Dahl Hovland – Nye veier AS

 1310 - 1330        Byggebransjens uropatrulje i Trondheim v/ prosjektleder Vidar Samir, Byggebransjens Uropatrulje Trondheim

 1330 - 1350        Endringer i BHF – hva betyr det for aktørene i næringen? v/seniorrådgiver Morten Storseth, Arbeidstilsynet

 1350 - 1430        PAUSE

 1430 - 1450        BIM – et hjelpemiddel i HMS arbeidet. Eksempel v/BetonmastHæhre AS

1450 - 1510        Autonome og fjernstyrte anleggsmaskiner – et HMS tiltak – et HMS tiltak v/konsernsjef Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug AS

 1510 - 1530        Robotisering – en helsegevinst? v/Strategileder Kjetil Anfinnsen, NLink

 1530 - 1640        Det er lettere å snakke enn å si noe; et HMS-skråblikk ut fra kommunikasjon v/Per Hembre Kotte

 1830                      Aperitiff i Foajeen

1900                      Middag i Norgessalen.   Lars Lillo Stenberg kommer.  Kommer du?

 8. november

 0900 - 0905        Hva lærte jeg i går?

 0905 - 0930        Arbeidsmiljøarbeid er god butikk – hvis det gjøres riktig v/direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 0930 - 1010        Mangfold på arbeidsplassen – en trussel eller berikelse? v/rådgiver Iwona Kilanowska, BNL

 1010 - 1030        Unge arbeidstakere – hvordan følges lærlinger opp slik at de får en trygg HMS hverdag?   v/Hæhre Isachsen AS

 1030 - 1100        Pause og utsjekk

 1100 - 1120        Uønsket detonasjon, kan vi få bedre førervern i anleggsmaskiner v/Bengt Nilsson, Hammerglass AG

 1120 - 1140        Vedlikehold av maskiner – et HMS tiltak?   v/maskinsjef Jostein Ytreland og HMS/KS leder Aslaug Jacobsen, Vassbakk og Stol AS

 1140 - 1200        Bra arbeidsmiljøvalg - Merking av gardintrapper og arbeidsplattformer v/HMS direktør Tom Ivar Myhre Backe Entreprenør AS

 1200 - 1220        Asbest – hvor er det og er det så farlig? v/ Regionale verneombud Vidar Larsen og Inge Dunseth, Fellesforbundet.

 1220 - 1240        Intro om radon og hvorfor det er viktig å huske på? v/Kristin Hovland, bedriftslege i Skanska Norge AS

 1240 - 1300        Støy og vibrasjon v/Thomas Karlsen, Bedico/Ergonomiportalen

 1300                      Avslutning - lunsj