HMS konferansen 2018

Jubilemuskonferanse! HMS-konferansen 6. - 7. november 2018 på Thon Hotell Arena på Lillestrøm er den 10. konferansen! HMS konferansen er næringens viktigste møteplass for alle som jobber med HMS/SHA i bygge- og anleggsnæringen.

Varighet
2 dag(er)
Målsetning

Konferansen skal være en møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

HMS konferansen er næringens viktigste møteplass for alle som jobber med HMS/SHA i bygge- og anleggsnæringen.

Kursinnhold

Møteleder: Per Anders Muri, Kommunikasjonsdirektør, Betonmast Hæhre

6. november

HMS gjennom 10 år – en næring som tar grep

1000 - 1015

Velkommen

Kari Sandberg, adm. Dir, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

 

1015 – 1025

HMS konferansen i 10 år

Lene Jønsson, Leder HMS og Entreprenrøskolen, EBA 

1025 - 1050

Et historisk tilbakeblikk på HMS arbeidet

Hvor var vi – hvor er vi (- hvor skal vi?)

Tom Ivar Myhre, Direktør Bærekraft Backe og Kenneth Olderøien, HVO Backe Trondheim og leder Backes konsernutvalg for tillitsvalgte 

1050 - 1110

Hva forventer myndighetene? Og hva kan de bidra med?

Statsråd Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialdepartementet

1110 - 1130

Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg

Styreleder Samarbeid for sikkerhet – Bygg og anlegg, Trond Bølviken, Direktør Strategi, Forbedring, HR og HMS, Veidekke Entreprenør AS 

1130 – 1230

Lunsj

Sikkerhet og seriøsitet

1230 - 1250

Hvordan kan byggherren bidra til både seriøsitet og bedre sikkerhet?

Bård Dybsjord, Sjefingeniør, Oslo Kommune/Undervisningsbygg 

1250 - 1310

Hvordan velge seriøs UE?

Peer Christian Anderssen, HMS og Kvalitetsdirektør, Skanska Norge AS 

1310 - 1330 

Alle skal trygt hjem, historier fra Europas høyeste fjelltopper

Nil Nielsen, Kunderådgiver Høyden AS

1330 – 1350

Pause

Tallenes tale – litt fakta

1350 - 1410

 

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg - Rapport 2018

Bodil Aamnes Mostue, sjefingeniør Arbeidstilsynet, og Hans Magne Gravseth, overlege Statens Arbeidsmiljøinstitutt 

1410 - 1430

7 ting danskene kan lære av svenskene

Dansk – svensk forskningsprosjekt

Kent J. Nielsen, sousjef, psykolog, ph.d arbeidsmedisin, Regionshospitalet Herning

 

Læring. Før – under – etter. Sikkerhetskultur

1430 - 1450

Kontinuerlig forbedring og forutseende sikkerhetsindikatorer i bygge- og anleggsbransjen

Urban Kjellén, professor i sikkerhetsledelse NTNU 

1450 - 1510

Jobben begynner når granskingsrapporten er overlevert

Per Christian Øyan, HMS direktør, Statnett 

1510 - 1530

Pause

1530 - 1550

Hvordan kan vi bidra til en god HMS kultur gjennom læring etter hendelser?

Øyvind Moshagen, Prosjektdirektør Nye Veier E6 Innlandet  

1550 - 1615

Operativt lederskap – en nøkkel til god sikkerhetskultur

Harald Innbjør, Universitetslektor i operativt lederskap, NTNU 

1615 - 1700

Er 0 kritiske hendelser mulig eller bare fine ord?

Teddy Broadhurst, HSE Excellence RQM Safety AS 

1900 

APERITIFF i fojaeen

1930

MIDDAG i Norgesalen

7. november

0900 – 0910

Velkommen til dag 2 – hva lærte jeg i går? 

Praktisk HMS og sikkerhetskultur

0910 - 1000

HMS fokus i Alcoa Aluminium

Gunnar Fossland, EHS&Q   Manager, Alcoa Lista 

1000 - 1020

Livreddende regler og felles   sikkerhetskultur

Hilde Waage, HMS sjef Kruse Smith Entreprenør AS 

1020 – 1035

Fra kunnskap til   handlingskompetanse.  Eksempel på   prosjektspesifikk opplæring

Even Haug; Mest Bygg AS og Håvard Gilja, Rambøll Norge AS

1035 - 1100

Pause og utsjekk

1100 - 1120

Betongbiler og   mobile pumper er store maskiner. Hvilke HMS-tiltak er viktige for   betongleveranser?

Jan Eldegaard Hjelle, daglig leder Fabeko 

1120 - 1140

SJA - anvendelse og nytteverdi

Eirik Albrechtsen,   førsteamanuensis NTNU 

1140 - 1155

Veiledning SHA for rådgivere

Knut Aaneland Mulitconsult/RIF 

1155 - 1215

Pause

Fareområde: Løfteoperasjoner

 

1215 - 1235

Fareområder – Løft og   løfteoperasjoner

Eksempel på ulykke og   læringstiltak fra Veidekke

v/Steinar Stake, HMS sjef Veidekke Entreprenør AS 

1235 - 1255

Kompetansetiltak for løft og   løfteoperasjoner

v/Jan Ove Rognstad, HMS sjef Veidekke Entreprenør AS , Region Syd

1255-1300

Avslutning/Oppsummering 

1300

 

Lunsj og hjemreise