Hvorfor digitalisere byggeprosessen?

Hva gjør entreprenørene? Hvilke krav stiller kundene? Hvordan møte utfordringene?

Varighet
1 dag(er)

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

EBA medlemmer

Kursinnhold

Kl 12.00 Digital strategi/Digitalt Veikart i bygge- og anleggsnæringen

Kari Sandberg, adm dir EBA

 Kl. 12.10 Smart bygging gjennom digitale arbeidsprosesser. Hvilke krav stiller

kundene?

Jan Myhre, prosjektdirektør Digibygg/Statsbygg

Kl. 12.35 The Power of digital

Utfordringer og trender. Tid for endring er nå.

Dominic Thasarathar, Autodesk*

 Kl. 13.20 Pause

 

Kl. 13.30 Digitalisering av arbeidsflyt og prosess – Hvilke muligheter finnes i

dag? Eksempler på digitalisert kommunikasjon/

samhandling fra arkitekt til FDV med data i sentrum.

Per-Erik Astrand, Autodesk. Rådgivende BIM-spesialist med fokus på bygg

og infrastruktur

 

Kl. 14.30 Hva digitalisering og fokus på BIM har betydd for

Ischebeck i Norge.

Tore Møller, Adm. dir. Ischebeck Nordic

 

Kl. 14.45 Pause

 

Kl. 15.00 BIM-veileder for entreprenører

Tom Paulsen, VDC-ansvarlig Veidekke Anlegg, og leder EBAs BIM/VDCutvalg

Geir Hjerpåsen, Head of BIM, BetonmastHæhre AS

 

Viktige valg for å møte utfordringene sett fra entreprenørenes ståsted

Geir Hjerpaasen, Head of BIM, BetonmastHæhre AS og Tom Paulsen,

VDC-ansvarlig Veidekke Anlegg og leder EBAs BIM/VDC-utvalg

 

Kl. 15.40 Veien videre – kurs-/medlemstilbud fra EBA, NTNU med flere

 

Kl. 15.50 Avslutning

Kari Sandberg